Yazar arşivleri: İlyas Baran Mermer

İlyas Baran Mermer hakkında

1981 İzmir doğumluyum. İlk, orta, lise eğitimimi Kayseri'de tamamladım. Yine aynı şehirde Erciyes Üniversitesinde Sanat Tarihi bölümünü bitirdim. Manisa'da eğitim formasyonu aldım. Bilgisayar teknikeri olarak üniversiteden önce farklı şirketlerde çalıştım. Şuan Fatih Üniversitesi bünyesinde Kulüpler Ofisi Yöneticisi ve Osmanlı-Selçuklu Sanatı okutmanı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 50 Ulusal projede düzenleme kurulunda görev aldım. 1 Radyo programı ve 1 televizyon programı yaptım. Tv programı ajansın bünyesinde yayınlanmayı bekliyor. Nanoteknoloji Platformu genel sekreteri olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğum proje kabul edildi ve hayata geçti. Evliyim.

okurken-calismak-sema1

Okurken Çalışmak

Kariyerinde zirvelere çıkmış birçok iş adamı, akademisyen ve sanatçıdan duymuş olduğunuzu tahmin ettiğim bir hikâye var. Çocukluklarını çalışarak geçirdiklerinden bahsederler. Bu çalışmalardan bazıları okurken eğitim masraflarının çıkarılması içinken bazıları da hiç okuyamadan esnaflığa atılan ilk adımlar olarak değerlendirilmiştir. Bizim şahsi gözlemlerimiz ve edindiğimiz hayat tecrübesi de okurken çalışan öğrencilerin öğrencilik hayatlarından sonra daha kolay meslek sahibi olabildikleri veya işlerine daha kısa sürede adapte olabildikleri yönündedir.

Sağlıklı olan öğrencilerin okurken sadece dersleri ve yöneldikleri alanla ilgili uğraşlara kafa yormasıdır bence. Nitekim refah seviyesi yüksek olan ailelerde çocuğun okurken çalıştırılması da genelde tercih edilen bir yöntem değildir.

Maddi imkânsızlıkları bir kenara bırakarak “okurken çalışma” eylemi olmadan öğrencinin iş hayatına nasıl daha kolay adapte olabileceğine dair çözümler sunmak gerekir.

Üniversite tercihi yapan ve yapacak olan ortaöğretim öğrencilerinin bölümü seçerken aslında hayatlarının kalan kısmını yönlendirecek bir mesleği seçtiklerini unutmamak gerekir. Bu gerçeğin ışığında seçilecek bölümlerin öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve beğenileri ile örtüşmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bunun yanında üniversite ve bölüm seçimlerine göz attığım bazı öğrencilerin sırasıyla “tıp” onun altında “mühendislik” onun da hemen altında “öğretmenlik” şeklinde yaptıkları tercihleri bir şekilde herhangi bir bölüme yerleşme telaşı olarak değerlendirmek mümkün.

İşte hem bu beğenilerin ortaya çıkarılmasının hem de “okurken çalışma” tecrübesinin elde edilmesinin daha pratik bir yolu olduğunun farkına vardık. Öncelikle üniversitelerimizde sonradan özel liseler ve eğitim kalitesi yüksek olan Anadolu ve Fen Liseleri’nde kurulan “ Öğrenci Kulüpleri” bu iki ihtiyaca da cevap verecek aktivasyon potansiyeline sahip.

 

Öğrencinin sahip olduğu zihinsel ve fiziksel potansiyeli açığa çıkarabileceği öğrenci kulüpleri öğrenciye özgüven ve iş pratiği konusunda imkân sağlarken okulların da dışarıya açılan kapıları haline geldi.

İşleyişlerine ve çalışma prensiplerine bakıldığında bir şirketi andıran öğrenci kulüplerinde her türlü yönelimin değerlendirilebileceği iş kolları mevcut. Eğer kurucu ve önder bir kimliğe sahipseniz bu kulüplerin başkanı, muhalif ve yapıcı bir kişiliğiniz varsa yönetim kurulu üyesi, bilgisayarla aranız iyi ve görsel zevklere sahip bir kişiyseniz kulübün afiş ve broşürlerini yapan teknik eleman veya güzel konuşma yeteneğiniz varsa kulübün halkla ilişkiler departmanının sorumlusu olabilirsiniz. Bunların dışında sadece insanlara ve topluma hizmet etmek için belki de bu kulüplerin organizasyonlarında taşınması gereken malzemeleri taşımak, onları depolamak ve tasnif etmek gibi hizmete dayalı işlerin sorumluluğunu da üstlenebilirsiniz.

Yapılan organizasyonların işleyişi sırasında takım çalışmasının ve personel idaresi için gerekli mekanizmanın işletilmesini tecrübe edeceğiniz kulüpler, siz öğrenciler için bir mesleğin icrasında karşınıza çıkabilecek durum ve sorunların da ilk deneme noktası olacaktır.

Bu konunun başka bir boyutu ise insanın yaşam boyu yetişme safhalarına yapılan katkıdır. Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanan ve daha sonra geliştirilerek eğitim bilimleri ve iktisat çevrelerinde sıkça kullanılan bir çalışmada bireyin yaşam boyu şekillenen ihtiyaçları bir piramit şeması üzerinde gösterilmiştir. Buna göre birey öncelikle fizyolojik gereksinimler olan nefes alma, su içme, yemek yeme gibi faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu ihtiyaçlarını karşılayan birey kendisini her yönü ile güvende hissetmek ister; bu amaçla fizyolojik güvenliğini, sağlığını korur ve devamında mülkiyet güvenliğini oluşturur. Üçüncü aşamada ihtiyaçlar, sevgi, arkadaşlık kurma gibi ikili ilişkilerin sonucu olan ihtiyaçlardır. Dördüncü aşamada ise insan saygınlık kazanmak ve saygı göstermek gibi ihtiyaçlarının farkına varır.  Beşinci ve son aşama ise bütün bu ihtiyaçlarını karşılamış olan insanın arayışı olarak adlandırabileceğimiz “Kendini Tamamlama” dürtüsüdür.

Bu ihtiyacın içinde erdem sahibi olma, problem çözme, üretici olma, yenilikçi olma gibi ayrıntılar gizlidir. Kişi sahip olduğu kabiliyet ve beğenilerinin yönlendirmesi ile yeni şeyler ortaya çıkarma ve farklılığını ortaya koyma yönünde çalışmalar yapar. Bireysel olarak bu ihtiyaç şiir okumak, şarkı söylemek, roman yazmak, insanların hoşuna gidecek espriler üretmek gibi metotlarla giderilebilir. Bunun yanında toplumun genelini kapsayan çözüm önerileri, akılcı projeler, toplum önderliği gibi daha kapsamlı aktivitelerin ortaya çıkmasındaki dürtü de kendini tamamlama başlığı altında değerlendirilebilir. Uzaktan bakıldığında yorucu işler gibi görünen bir takım çalışmalar insanın kendini tamamla yolundaki adımlarıdır. Bu çalışmalarla toplumu bir yönü ile yönlendirirken bireyin de kendisini iyi hissetmesi ve potansiyelini açığa vurmasını sağlayan önemli bir yoldur.

Öğrencilerin yaptığı grup çalışmaları veya bireysel girişimleri de “kendi tamamlama” maddesinin bir örneği olabilir.

İhtiyaçlar hiyerarşisinin öğrenciler düzeyinde ele alınışı aşağıdaki şemada olduğu gibi değerlendirilebilir.

Lise dengi orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere tavsiyemiz kendi liselerinde varsa bu tür kulüplere üye olmaları olacaktır. Eğer yoksa ve herhangi bir alanda boşluk hissediyorsanız da bu boşluğu doldurmak için elinizden gelen çabayı göstermeniz de size resmi bir dairede işleyen hiyerarşik yapının algılanması konusunda önemli fikirler verecektir.

Bu yolla farklı tecrübeler kazanmış olan üniversite adayı öğrencilerimiz de üniversite tercihlerini yaparken öğrenci kulüplerinin ne denli aktif olduğunu, üniversitenin kulüplere sağladığı imkanı, yılda kaç etkinlik yapıldığı gibi bilgileri bir şekilde irdelemesi kendisi açısından faydalı olacaktır. Bu bilgileri üniversitelerin medikososyal birimleri, ders dışı etkinliklerin koordine edildiği kültür birimleri veya öğrenci kulüpleri koordinatörlüklerinden edinmeniz mümkün olacaktır.

Buradan velilerimize de rahatlatıcı bir bilgi verelim. Yaptığımız gözlemler öğrenci kulüplerinde görev alan öğrencilerin ya bölümlerini birincilik, ikincilik gibi derecelerle bitirdiğini ya da daha üniversitesini bitirmeden farklı yerlerden iş teklifi aldığını ortaya koymuştur.

Bütün öğrencilerimize aktivite dolu bir eğitim dönemi dileriz.

Baran Mermer
Kulüpler Ofisi Yöneticisi

Bunu paylaş

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email